Tulevaisuuden kuntien suurin tehtävä tulee olemaan laadukkaista sivistyspalveluista huolehtiminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueille, tulee sivistyspalveluiden rahoituksesta isoin osa kunnan budjettia. Kuntavaaleista tekee erityisen tärkeän se fakta, että mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen- ja lukiokoulutuksen resurssit päätetään kunnissa. Sama tilanne on erilaisten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukemisen suhteen. Nämä ovat juuri niitä tärkeitä tulevaisuusinvestointeja, joiden kautta luodaan parempaa tulevaisuutta.

Investointi kasvatukseen ja koulutukseen tuottaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Se ei ole vain kuluerä kunnan vuotuisessa budjetissa. Koulutuksella on sivistyksellinen itseisarvo, mutta ennen kaikkea se on parasta työllisyyspolitiikkaa ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Koko ikäluokka on aina pidettävä koulutuspolulla mukana. Väestömme ikääntyessä, on hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää nostaa työllisyysastetta ja se onnistuu vain investoimalla koulutukseen. Liikkumattomuuden vuosittaisen hinnan on arvioitu olevan miljardiluokkaa yhteiskunnalle. Liikunnallisen elämäntavan tukemisessa on kyse siten myös investoimisesta tulevaisuuteen. Yhtä lailla pitää tukea kulttuuria ja taiteen tekemistä. Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin sekä kyvystä ehkäistä tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta.

Tärkeät asiat päätetään lähellä Sinua, käytäthän äänioikeuttasi.

-Matti Helimo