TASA-ARVO tarkoittaa minulle sitä, että kaikilla ihmisillä on taustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa potentiaalinsa ja elää hyvää elämää. Merkit koulutuksellisen tasa-arvon rapautumisesta huolestuttavat minua erityisesti.

OIKEUDENMUKAISUUS tarkoittaa paitsi sanan perinteistä merkitystä, niin myöskin sitä, että vahvemmilla ja parempiosaisilla on velvollisuus auttaa heikompia ja huono-osaisempia. On lopulta jokaisen yksilön ja koko yhteiskunnan etu, että kaikki pidetään mukana. Tämä ei sulje pois yksilön omaa vastuuta valinnoistaan ja velvollisuudesta tehdä oma parhaansa.

VAPAUS edellyttää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Jokaisella on vapaus toimia omien valintojensa mukaan niin kauan, kun ei loukkaa ketään tai aiheuta toisille vahinkoa. Välillä vapautta on kuitenkin yhteisillä sopimuksilla ja laeilla rajoitettava yhteiskunnan sekä maapallon parhaaksi.