Kaupunkitila ja palvelut kuuluvat jokaiselle

Yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Se tarkoittaa, että kaikki ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. 

(lisää…)