Pojille tukea ja tytöille rohkaisua

LINKEDIN
Whatsapp

Matematiikan osaamisemme on laskussa. Viimeisimpään TIMSS-tutkimukseen osallistui Suomesta 5015 neljäsluokkalaista 158 koulusta ympäri maata. Suomi putosi yli 50 osallistujan joukossa sijalle 16-17. Parhaat maat parantavat ja suomalaislasten osaaminen heikkenee kaikilla osaamisalueilla. Esim. kertolaskun 23·19= osasi ratkaista 5% suomalaislasta kaikkien maiden keskiarvon ollessa 41%.

(lisää…)

Koulutuskeisarin uudet vaatteet

LINKEDIN
Whatsapp

Sain kutsun Kiinaan luennoimaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Arvostus järjestelmäämme sekä suomalaisia opettajia kohtaan on suurta. Toisin kuin Suomi, on Kiina leikannut julkisia menoja, mutta samalla tehnyt merkittäviä lisäpanostuksia koulutukseen. Kiinan kerrottiin viitenä vuonna panostaneen enemmän kuin edeltävänä 60 vuotena yhteensä. Koulutusjärjestelmämme on edelleen paperilla maailman paras, mutta olisi älyllistä epärehellisyyttä väittää sen toimivan käytännössä kuten hienot arvot edellyttäisivät. Suomessa onkin viimeinen hetki herätä ruususen unesta, kun haluamme turvata asemamme kansainvälisessä kilpailussa ja hyvinvointivaltion.

(lisää…)

Pirkanmaasta maailman lukevin maakunta

LINKEDIN
Whatsapp

Suomalaiset tytöt ovat maailman parhaita lukijoita, mutta tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Valtakunnallisen koululaiskyselyn mukaan suomalaislasten kiinnostus lukemiseen, kirjoittamiseen ja sanataiteeseen on valitettavan vähäistä. Myönteinen suhtautuminen lukemiseen synnyttää lukutaitoa tukevan positiivisen kehän. Lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat erityisen tärkeitä ja jo vauvaiässä aloitetulla ääneen lukemisella on nähty olevan suuria hyötyjä niiden kehitykselle.

(lisää…)

Riittävä perusrahoitus on koulutusjärjestelmän sydän

LINKEDIN
Whatsapp

Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut maailman huipulla, mutta vuosikymmenen jatkuneet leikkaukset uhkaavat nyt koulutuksen laatua. Suuria valtionosuuksien leikkauksia on paikkailtu pienemmillä hankerahoituksilla. Sirpaleiset hankkeet aiheuttavat paljon työtä, mikä on sitten vastaavasti pois tärkeimmästä eli koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimuksesta. Suuri osa hankehakemuksista ei johda rahoituksen saamiseen. Usein hankerahoitus asettaa myös koulutuksen järjestäjät ja sitä myöten oppilaat sekä opiskelijat eriarvoiseen asemaan keskenään, koska resurssit hakemuksien tekemiseen vaihtelevat suuresti.

(lisää…)

Opiskelijan tuen pitää toimia myös käytännössä

LINKEDIN
Whatsapp

Jaan täysin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen ja monien opettajien huolen nuorten asemasta ammatillisen koulutuksen säästöjen keskellä. Huolestuttavaa oli Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen johtajan Anni Miettisen vastaus Aamulehdessä (26.2.): ”Opiskelija saa kyllä hänen tarvitsemansa tuen ammatillisessa koulutuksessa.” Se, että tuki toteutuu OPH:n papereissa ei valitettavasti auta yhtään sitä suurta nuorten joukkoa, joka jää vaille riittävää lähiopetusta ja työpaikalla oppimista.

(lisää…)

Perusopetuksella selkeä tavoitekuva – konkreettiset toimet ja rahoitus puuttuvat

LINKEDIN
Whatsapp

Perusopetuksen tulevaisuutta pohtinut peruskoulufoorumi julkisti tavoitekuvan peruskoulun pelastamiseksi. Linjaukset olivat tuttuja ja oikeaan osuvia, vain rahoitus puuttuu. Kuilu kauniiden koulutuspoliittisten puheiden ja peruskoulun arjen välillä on ammottava. Peruskoulufoorumin linjauksissa esitetäänkin riittävää resursointia perusopetukselle, jotta kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiselle voidaan aidosti taata.

(lisää…)

Rakennuskeskustelu käännettävä tavara-asemasta sisäilmaongelmiin

LINKEDIN
Whatsapp

Julkisten rakennusten paisuneista sisäilmaongelmista on puhuttu jo pitkään ja varmasti jokaisessa kunnassa tehdään töitä asian korjaamiseksi. Yli puolet Suomen kunnista kuitenkin ilmoittaa, että sisäilmaongelmat ovat ratkaisematta.

(lisää…)

Esiopetus tulee laajentaa 5-vuotiaille

LINKEDIN
Whatsapp

Valtiovarainministeri Petteri Orpo haluaisi ulottaa maksuttoman puolipäiväisen varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille. Se on sinällään oikein hyvä ja kannatettava tavoite. Orpo on oikeassa todetessaan varhaiskasvatuksen olevan kaikkein vaikuttavin koulutuksen muoto. On ehdottoman tärkeää huomioida, että vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa.

(lisää…)

Koulutuksellinen tasa-arvo on rapautunut

LINKEDIN
Whatsapp

Suomi on aina ollut tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien mallimaa. Opetus on ilmaista esiopetuksesta yliopistoon, mikä mahdollistaa koulutuksen kaikille lapsille ja nuorille. Hyvät ja laajat koulutusmahdollisuudet ovat mahdollistaneet korkeatasoiseen osaamiseen nojaavan elinkeinoelämän kehittymisen.

(lisää…)

Toisen asteen uudistuksille annettava mahdollisuus onnistua

LINKEDIN
Whatsapp

Toisen asteen koulutus käy läpi suuria muutoksia. Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan ensi vuoden alusta. Sipilän hallituksen satojen miljoonien leikkaukset varjostavat hyviä tavoitteita, kuten koulutuksen ja työelämän kasvava yhteistyö. Lähiopetuksen vähentyminen on jo nyt osan nuorista kohdalla johtanut perustaitojen romahtamiseen ja opintojen keskeyttämiseen. Henkilökohtaista opinto-ohjausta, erityisopetusta ja myös opiskelijoiden omaa motivaatiota on lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa lisättävä. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysnäkymät ovat merkittävästi paremmat kuin ilman tutkintoa jääneiden.

(lisää…)