Laadukas kasvatus ja koulutus ovat tärkeimpiä sekä tuottavimpia investointeja tulevaisuuteen. Niihin sijoitetut eurot eivät ole vain menoerä budjetissa, vaan tuottavat inhimillistä hyvää, sivistystä ja työllisyyttä sekä myös lopulta rahat yhteiskunnalle monin kerroin takaisin. 

Kuluneella valtuustokaudella Vihreät ovat olleet sivistys- ja kulttuurilautakunnassa vahvasti vaikuttamassa Tampereen koulutuspoliittiseen ohjelmaan. Se on toimintaa ohjaava asiakirja, jonka tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategiasta. Koulutus ja osaaminen on asetettu kärkitavoitteeksi: Vuoteen 2030 mennessä Tampere on suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa ja kaupungissamme on joustavimmat mahdollisuudet oppia sekä työllistyä. Strategian tavoitteiden saavuttaminen vaatii tekoja. Tarvitaan pitkäjänteistä ja ennakoivaa koulutuspolitiikkaa sekä riittävää resursointia. On ymmärrettävä koulutuksen merkitys nimenomaan investointina tulevaisuuteen.

Laadimme Vihreän valtuustoryhmän kanssa valtuustoaloitteen sitovien laatukriteerien käyttöön ottamisesta, koska vain laadukas koulutus on vaikuttavaa.  Koko ikäluokka on aina pidettävä koulutuspolulla ja yhteiskunnassa mukana. Tämä edellyttää riittäviä panostuksia varhaiseen tukeen, erityisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen. Lukiossa kurssitarjonta on pidettävä laajana ja opetusryhmät pienennettävä sopivan kokoisiksi. Ammatillisessa koulutuksessa lähiopetus on turvattava jokaiselle. Opiskelijan tuen on jatkuttava läpi toisen asteen koulutuksen.

Varhainen tuki ja ongelmien ennaltaehkäisy on aina inhimillisintä ja yhteiskunnalle edullisinta. Koulutuspolun alkuun on tehtävä lisäpanostuksia. Laajentamalla maksuton, esiopetus (4h/päivä) koskemaan myös 5-vuotiaiden ikäluokkaa, voidaan tasata lasten sosioekonomisista taustoista johtuvia eroja. Varmistamalla, että lapsi saa tarvittaessa riittävästi erityisopetusta jo varhain voidaan parantaa tukea tarvitsevien lasten kouluvalmiuksia alkuopetukseen siirryttäessä.

Kuluneella valtuustokaudella Sivistys- ja kulttuurilautakunta teki onnistuneen päiväkoti- ja kouluverkkouudistuksen. Sisäilmaongelmaisista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan ja uusia, moderneja oppimisympäristöjä rakennetaan useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus halutaan jatkossakin turvata lähipalveluna. Monipuolinen kieli- ja valinnaisainetarjonta on Tampereen perusopetuksen ”helmi”. Näistä linjauksista on pidettävä kiinni.

Tampereelle muuttaa joka vuosi noin 500 lasta perusopetukseen. Oppilasmäärän lisäys on saatu kompensoitua, eivätkä ryhmäkoot keskimääräisesti ole sen vuoksi kasvaneet. Kuitenkin eri puolilla kaupunkia on oppilasryhmiä jouduttu yhdistelemään. Tätä pitää tulevaisuudessa välttää. Keskimääräinen ryhmäkoko ei lämmitä yhtään oppilasta, jolla ei ylisuuren ryhmän takia ole mahdollista saada opettajan huomioita yksilöllisen oppimisensa tueksi. Sopiva ryhmäkoko on avainasia oppimisen, työrauhan, opettajien työssä jaksamisen parantamisessa. Ongelmia syntyy vähemmän ja jää enemmän aikaa lapsen/nuoren yksilöllisen kohtaamisen. Vihreät haluavat pienentää ryhmäkokoja ja investoida koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

-Matti Helimo

Vihreät haluavat investoida koulutukseen