Helsinki-Tampere -välin rataosuus on tunnetusti Suomen suosituin. Ehdottomana tavoitteena kyseisellä välillä pitää olla alle tunnin junayhteys. Kehitys on viime vuosina kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Tulevalla eduskuntakaudella on varmistettava, että tavoitteeseen päästään ja haluan olla saattamassa maaliin tätä Pirkanmaan ykköshanketta. Eteenpäin on päästävä nopeasti.

Helsinki-Tampere -välillä matkojen määrä on asemavälistä riippuen 4,5- 6,6 miljoonaa ja Tampere-Seinäjoki välilläkin 2,5 miljoonaa. Vertailuna huomioitakoon, että Helsinki-Turku -välillä tehdään vuosittain vain 1,2 -1,5 miljoonaa matkaa. Missä järjestyksessä tärkeitä raideinvestointeja tehdään pitäisi siis olla selvä.

Tampere-Helsinki -välin parantaminen auttaa Pirkanmaan työpaikkaliikennettä merkittävästi. Sillä on suuria positiivisia vaikutuksia maakunnan vetovoimalle sekä sitä kautta verotuloihin. Etätyöt ja kehittyvä raideliikenne mahdollistavat tulevaisuudessa yhä suuremman työssäkäyntialueen.

Tampere on jo nyt Suomen vetovoimaisin opiskelijakaupunki. Koulutetut nuoret aikuiset on saatava perheineen jäämään töihin Pirkanmaalle. Tämä edellyttää merkittäviä panostuksia yritystoiminnan tukemiseen, jotta sopivia työpaikkoja on maakunnassamme tarjolla. Erityisesti Pirkanmaan on kilpailtava nuorista koulutetuista naisista. Muuttoliiketutkija Timo Aron mukaan juuri he usein valitsevat perheen asuinpaikan. Lapsiperheitä ajatellen on huolehdittava Pirkanmaan ns. pehmeästä vetovoimasta, jota on sujuva arki, laadukas varhaiskasvatus, hyvät koulutus- ja harrastusmahdollisuudet sekä muut palvelut.

Pääradan ongelmien aluetaloudellisiksi vaikutuksiksi pelkästään Helsinki-Tampere-välillä on arvioitu tällä hetkellä 30 miljoonan euron tappiot joka vuosi. Parannuksilla on laskettu olevan mahdollista saada 60 miljoonan euron vuosittainen tuottavuus nopeammalla liikenteellä ja paremmalla palvelutasolla. Junayhteyden on oltava aidosti tunti tai alle. Olemme raideliikunteen kehittämisessä Pohjoismaita reilusti jäljessä, Keski-Euroopan saatikka Aasian luotijunista puhumattakaan.

Suomi raiteille!

Tutustu Vihreiden ehdottamiin raideinvestointeihin: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/12/suomi-raiteille

-Matti Helimo

Tampereelta Helsinkiin saatava aidosti tunnin juna
Tagged on: