Perusopetuksen ryhmäkoot ja inkluusio ovat jälleen puhuttaneet viime aikoina. Seuraavassa katsaus Tampereen tilanteeseen: Kaupunkiimme on tälle vuodelle lisätty yhdeksän uutta pienryhmää. Perusopetuksessa pienryhmiä on tällä hetkellä kaikkiaan 100 eri puolilla kaupunkia. Esimerkiksi Hervannassa ja Kaukajärvellä on tällä yhteensä 36 pienryhmää. Pienryhmien rinnalla annetaan lisäksi osa-aikaista erityisopetusta. Molempia edellä mainittuja lisätään taas ensi vuonna. 

Pormestarin tuoreen talousarvioesityksen myötä erityisopetusta ja oppimisen tukea vahvistetaan. Ensi vuonna saamme 8 uutta pienryhmää eri koulupoluille. Ryhmään kuuluu aina erityisopettaja ja ohjaaja. Tukea vahvistetaan kiireellisyyden ja tarpeen mukaan laaditun suunnitelman perusteella koulupoluittain eri luokkatasoille. On tärkeää, että jokainen tukeen oikeutettu lapsi/nuori saa tuen juuri omalle koululleen. Lisäksi Tampereella on vielä kaupunkitasoisesti 5 vaativan erityisen tuen pienryhmää.

Erityisopetus on todella tärkeä pala koulutuskokonaisuutta ja merkitys tulee yhä kasvamaan tulevaisuudessa. Olisi koko kaupunkiseudun kannalta todella tärkeää, että Tampereen yliopiston par’ aikaa hakema erityisopettajien koulutusohjelma saataisiin kaupunkiimme alan työvoimapulaa helpottamaan.

Tampereella ei siis olla menty sen trendin mukaan, että inkluusion varjolla olisi luovuttu pienryhmäpaikoista tai säästetty. Kaupungin tahtotila on jatkossakin lisätä pienryhmäopetusta. Tämä ei ole ristiriidassa inkluusion kanssa, vaan on ennen kaikkea erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren etu. Samalla opettajan aikaa vapautuu yleisopetuksessa esimerkiksi tavanomaiseen tapaan etenevien tai vaikkapa erityslahjakkaiden lasten oppimisen edistämiseen.

Suunta on Tampereella oikea, vielä on kuitenkin työtä tehtävänä. Ymmärrän hyvin tuskan niissä perheissä ja kouluissa, missä olisi vieläkin enemmän tuen lisäämisen tarvetta. Kyseessä on myös henkilöstön työssäjaksamisen ja sitä kautta sairaspoissaolojen vähentämisen kannalta todella tärkeä asia.

Tampereen kasvu aiheuttaa sen positiivisen ongelman, että perusopetukseen on vuosittain viime ajat tullut jopa 500 uutta oppilasta lisää eri puolille kaupunkia. Pormestarin talousarvioesityksessä varaudutaan ensi vuonna suunnitteen mukaiseen 240 oppilaan lisäykseen. Hienoa on, että laskennallinen ryhmäkoko ei kasva, kun vastaava määrä opettajia, ohjaajia sekä kouluvalmentajia palkataan lisää.

Kaupunki investoi vahvasti myös uusiin koulurakennuksiin. Uudet, terveet ja muunneltavat oppimisympäristöt auttavat myös pienryhmäopetusta sekä opetuksen eriyttämisessä. Iltapäiväkäyttö vaikkapa musiikin opiskeluun saa uuden ympäristön. On todella merkittävää, että Hervannan rakennettavan uuden Ahvenisjärven koulun sekä Lielahden koulun viereen rakennetaan ensi vuonna tekojäät. Erityisesti lapset ja perheet, mutta tietenkin ihan kaiken ikäiset pääsevät talvella jäälle sekä kesällä tekonurmelle liikkumaan. 

Matti Helimo, sivistyspalveluista vastaava apulaispormestari (Vihr.), Tampere

Tampereelle perustetaan uusia pienryhmiä perusopetukseen
Tagged on: