Renessanssi (ransk. renaissance, ”uudelleensyntyminen”) jäi neljän s-kirjaimen sanana mieleen jo koulun historian tunneilta. Yksi sanan merkitys on kuvata kulttuurin muutosta siirryttäessä keskiajalta uuteen aikaan. Kaupungeissa tapahtuu suuri muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Se tarkoittaa, että uudessa kaupungissa suurin toimialue on sivistyspalvelut. Tampereella sinne kuuluu mm. varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri- sekä liikunta ja nuorisopalvelut. 

Varhaiskasvatus on Nobel-tason tutkimustiedon mukaan investointina yhteiskunnalle kaikkein tuottavin. Mitä varhemmin lapsi saa tukea, sitä vaikuttavampaa se on ja vältetään kalliit korjaavat toimet. Laadukas perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka. Perusopetukseen perustettiin 9 uutta pienryhmää tälle vuodelle ja suunnitelmissa on saman verran lisää ensi vuodelle. Pienryhmässä opiskeleva lapsi saa oikeutetun tuen ja samalla vapautuu yleisopetuksen opettajan työaikaa muuhun opetukseen.

Nuorissa on tulevaisuus. Tampereen nuorisopalveluihin lisättiin tälle vuodelle 6 uutta vakanssia. Perustettiinliikkuva nuorisotila, jossa on kaksi työntekijää. Tämä mahdollistaa palvelun eri asuinalueilla ja kokoontumispaikoissa. Yhdenvertaisuusohjaaja tukee monipuolisesti yhdenvertaisuustyötä. Yhdet vakanssit on lisätty digitaaliseen nuorisotyöhön sekä harrastamisen ja vapaa-ajan toimintoihin. Liikuntamotivaattori aktivoi nuoria koulun jälkeiseen matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Harrastuspassilla 7.-8.-luokkalaiset ovat voineet maksaa 100€/hlö kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiaan. Kaikenlainen liikkumisen lisääminen on pormestariohjelmaan kirjattu tavoitteemme.

Kulttuurilla on itseisarvo ja se lisää tutkitusti onnellisuutta. Tampereella on tarjolla monipuolisesti kulttuuria kaikenikäisille lapsille ja perheille. Kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot tarjoavat näyttelyvierailuja, kerhoja, työpajoja ja erilaisia taidehetkiä. Tampereella haluamme tehdä sivistyksen renessanssin, ajankohta ei voisi olla parempi – tule mukaan!

Sivistyksen renessanssi tekeillä
Tagged on: