“Puolustamaan koulutusta!”

”Lähdin politiikkaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen ilman aiempaa kokemusta tai taustaa. Edellisellä hallituskaudella 2011-15 koulutuksen rahoitusta oli leikattu ja ennen vaaleja tehtiin kovasti töitä syntyneiden resurssivajeiden paikkaamiseksi alkavalla kaudella. Kaikki näyttikin hyvältä, #koulutuslupaus tehtiin lähes kaikkien puoluejohtajien toimesta ja koulutuksen tärkeyttä korostettiin vaalikentillä. Aivan kuten nytkin. Valtiontalous oli tiukilla ja se oli vaalien kärkiteema, ihan niin kuin nytkin. Kaksi viikkoa v. 2015 vaalien jälkeen päätettiin lähes miljardin euron leikkauksista koulutussektorille. Opettajana tiesin, mitä tästä seuraisi, koska jo edellisen nelivuotiskauden leikkaukset olivat näkyneet arjessa mm. jakotunneissa ja oppimateriaaleissa. 

Pahinta asiassa oli, että meille koulutusalan ammattilaisille ja vaalitapahtumissa kiertäneille uskoteltiin loppuun saakka toimittavan toisin. Ammatillisesta koulutuksesta niistettiin ensin satoja miljoonia ja sen jälkeen alettiin tehdä reformia. Tämä johti useiden satojen opettajien potkuihin ja lähiopetuksen radikaaliin vähenemiseen. Opiskelijoilla ei enää ollut säännöllistä lukujärjestystä eikä työssäoppimisjaksoilla ollut resurssia tukemaan opiskelijoita. Merkittävää osaa nuorista ei edes jaksoille enää otettu, kun perustaidot eivät riittäneet eikä työpaikalla ollut mahdollista kulkea opiskelijan perässä neuvomassa perusasioita. Perusopetuksen ns. ryhmäkokorahat leikattiin, vaikka erikseen oli sovittu ns. kolmiportaisen tuen käyttöönoton yhteydessä, että lopetettavat pienryhmät kompensoidaan pienempinä opetusryhminä. Resurssin piti seurata oppilasta erityisluokalta yleisopetukseen, mutta näin ei sitten käynytkään. Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen poistettiin, ryhmäkokoja kasvatettiin ja suhdeluvuksi säädettiin 1:8. Muutkaan koulutusasteet eivät leikkauksilta välttyneet. Kaikista eniten opetusalan ammattilaisia kiukutti retoriikka ”koulutuksen kehittämisestä”, vaikka todellisuudessa kyse oli leikkauksista.

Vaalien jälkeen kyselin eri ihmisiltä, lähtisivätkö he koulutuksen puolestapuhujiksi politiikkaan. Kaikki kieltäytyivät, mutta moni kehotti minua lähtemään ja lupasi tukea. Näin sitten tapahtui ja lähdin Vihreiden listoilta sitoutumana ehdokkaana kuntavaaleihin. Vaalislogan oli sama, kuin tänä vuonnakin: ”ääni koulutukselle”.

Tällä hetkellä koen asioiden olevan lähes yksi yhteen vuoden 2015 tilanteen kanssa. Vielä on mahdollista vaikuttaa äänestyspäätöksellä, että samat virheet eivät toistuisi. Mikäli maanviljelijä säästää jyvistä syysviljaa kylväessä, ei voi keväällä tulla yllätyksenä heikompi sato. 

Ennakkoäänestys on kotimaassa 22.-28.3. ja varsinainen vaalipäivä su 2.4. 

Käytäthän äänioikeuttasi!”

-Matti Helimo, äänestysnumero 61, Pirkanmaan vaalipiiri

Miksi lähdit mukaan politiikkaan, Matti Helimo?
Tagged on: