Liikunta on tunnetusti yksi tehokkaimmista keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Se ennaltaehkäisee sairauksia ja suotuisat vaikutukset mielenterveyteen sekä henkiseen hyvinvointiin ovat kiistattomat. Terveys- ja arkiliikunnan tulisi olla elämäntapa ja liikaa istumista sekä paikallaan oloa välttää.

Apujäädyttäjiä ja kolaajia löytyy, kunhan välineistö on kunnossa.

Liikkuminen on valitettavasti viime vuosina vähentynyt. Kyseessä on paitsi terveydellinen, mutta myös kansantaloudellinen ongelma, jonka hinta lasketaan miljardeissa. Ennaltaehkäisyllä ja ryhtiliikkeellä on mahdollista saada satojen miljoonien eurojen säästöt investoitavaksi vaikkapa koulutukseen. Liikunnallinen elämäntapa ja liikunnan ilo omaksutaan jo varhaisessa lapsuudessa ja esimerkin voima on suuri.

Kunnat tekevät paljon hyvää liikunnan edistämistyötä ja Pirkanmaalla on valtava määrä erilaisia liikuntapaikkoja. Luistinkenttien ja hiihtolatujen kunto on helppo tarkistaa internetistä ennen kuin liikkumaan lähtee. Pikaisena parannusehdotuksena esitän, että liikuntapaikkojen hoito on ehdottomasti järjestettävä niin, että esimerkiksi kentät on aurattu ja jäädytetty silloin, kun perheillä on aikaa yhdessä harrastaa. Valitettavasti se tarkoittaa liikuntapaikkojen hoitajien kohdalla sitä, että vapaapäiviä ei voi aina pitää koulujen loma-aikoina, vaan silloin hoidon on oltava erityisen laadukasta. Talvinen ulkoliikuntakausi on harmillisen lyhyt ja on järkevintä pitää liikuntapaikat kunnossa joulu- ja hiihtolomilla sekä viikonloppuisin.

Sain olla mukana tekemässä Kangasalan uutta kaupunkistrategiaa ja sinne kirjattiin: ”Kohtaamme asiakkaat silloin ja siellä, missä he liikkuvat.” Myös Tampereen palvelu- ja vuosisuunnitelmaan olen lautakuntatyöskentelyssä tätä ajatusta halunnut korostaa. Toimintakulttuuri, jonka keskiössä on kuntalaisen myönteinen palvelukokemus, on merkittävä vetovoimatekijä kilpailussa veronmaksajista.

Käyttäjien osallistamisessa on myös päästävä eteenpäin. Omakohtaisesti jo 10 vuoden ajalta tiedän, että vapaaehtoisia kolaajia ja apujäädyttäjiä kyllä löytyy, kun vaan välineet annetaan käyttöön. Kunta ratkaisee vastuukysymykset ja luo pelisäännöt. Lisääntyvä yhteisöllisyys pitää ilkivallan ja varkaudet kurissa sekä kokoaa alueen asukkaat yhteen.

Nautinnollisia talviliikuntahetkiä!

Liikuntapaikat kuntoon loma-aikoina