Liikuntapaikkarakentamista koulujen yhteyteen on lisättävä. Tarvitaan useampaan liikuntamuotoon ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia kokonaisuuksia. Ideaalitilanne olisi, että yhtenäiskoulun pihalla olisi tekonurmi, jossa voisi pelata varhaisesta keväästä myöshäiseen syksyyn. Alla olisi jäädytysputket talveksi varmistamaan jääurheilun olosuhteet. Lapset voisivat käyttää kenttää jo ennen koulun alkua, kouluaikana se olisi oppilaiden käytössä. Iltapäivällä voitaisiin pitää iltapäiväkerhoja ja urheiluseurojen vetämiä lisäharjoituksia. Illat varattaisiin kolmannen sektorin sekä lähialueen asukkaiden käyttöön. Käyttöaste olisi korkea, lähes koko valveillaoloaika.

Harrastustoiminta olisi lasten ja nuorten osalta saatava siirrettyä illoista iltapäiviin. Tästä hyötyisivät kaikki. Perheille jäisi iltoihin enemmän yhteistä aikaa ja kuormittava treenikuskaaminen vastaavasti vähentyisi. Parasta olisi, jos voitaisiin mahdollistaa oppilaille läksyparkki ja ruokailu ennen iltapäivän harjoituksia. Illalla sitten voisi viimeistellä kotitehtävät ja viettää aikaa perheen sekä kavereiden kanssa.

Kun haluamme välttää liikkumattomuudesta ennustettuja kansanterveydellisiä ongelmia ja miljardien eurojen lisälaskua, on ratkaisu liikunnan monipuolinen lisääminen. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja rakentamiseen on panostettava. Kenttien on oltava kunnossa silloin, kun käyttäjiä on eniten. Tässä on paljon korjattavaa.

Liikkumattomuuden riskit uhkaavat realisoitua, mikäli korjausliikettä ei pikaisesti tehdä. Yhteiskunnalla ei ole varaa maksaa esimerkiksi kasvavia kakkostyypin diabeteksen hoitokuluja tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Muutos tehdään yhteistyössä perheiden, koulun, seurojen ja koko kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ennaltaehkäisy on aina inhimillisintä ja lopulta edullisinta.

Hyötyliikunta on tärkeää yksilön hyvinvoinnille, mutta myös ilmaston näkökulmasta. Positiivista on, että peruskoululaisilla kävelyn ja pyöräilyn suosio alle 3km koulumatkoilla on säilynyt vahvana vuodenajasta riippumatta. Lukioilaisten ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vastaava liikunta on sen sijaan vähentynyt kolmessa vuodessa 7%. Tähän on syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Kyseisessä UKK-instituutin laatimassa laajassa kyselyssä näkyy selvästi yhteys vanhempien työmatkaliikunnan ja ja lasten koulumatkaliikunnan välillä. Esimerkin voima on suuri ja rohkaisenkin kaikkia perheitä lähtemään yhdessä liikkumaan. Positiivinen suhtautuminen liikkumiseen ja pohja tulevalle hyvinvoinnille luodaan jo varhaislapsuudessa.

Liikunta ja koulumaailma on yhdistettävä
Tagged on: