Sivistysvaltio pitää huolta nuorimmista, heikoimmista ja vanhimmistaan. Varhaiskasvatuksen, vammaispalveluiden ja vanhustenhoidon ongelmat on korjattava. Huoltosuhteemme on heikentynyt, väestö ikääntyy ja syntyvyys  on ennätysalhainen. Kasvavan ikäihmisten joukon palvelutason parantaminen vaatii yhä enemmän rahaa. Voidaksemme turvata laadukkaat hyvinvointipalvelut on Suomen työllisyysastetta nostettava merkittävästi nykyisestä. Se ei onnistu ilman Vihreiden esittämiä investointeja koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutusinvestoinnit ovat parasta työllisyyspolitiikkaa. Joka ikäluokasta 9000 nuorta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Ilman tutkintoa yksilön työllistymismahdollisuudet ovat maassamme poikkeuksellisen kehnot. Tulevaisuudessa sellaisia työpaikkoja, missä voi työskennellä peruskoulupohjalta ei kerta kaikkiaan ole tarjolla. Peruskoulun päättäneistä vuosittain vajaat 7000 ei omaa riittäviä äidinkielen taitoja, jotta pystyisi hakemaan jatkokoulutukseen tai töihin. Suomessa on jo yli 60 000 nuoren joukko, joka ei ole koulussa, töissä tai niihin hakemassa. Jokainen syrjäytynyt  on inhimillinen tragedia. Yhden syrjäytyneen hinnaksi yhteiskunnalle on elinaikanaan arvioitu miljoona euroa. Tuon 60 000 nuoren joukon arvioidaan siis maksavan Suomelle 60 miljardia! Vertailulukuna voi käyttää päättyvällä hallituskaudella tehtyjä yhden miljardin koulutusleikkauksia. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina halvempaa ja inhimillisempää kuin niiden korjaaminen.

Vastuullinen taloudenpito turvaa laadukkaat palvelut: Tulevalla hallituskaudella on uskallettava leikata miljardi euroa ympäristölle haitallisista ja tehottomiksi todetuista yritystuista. Vastaava raha tulee investoida kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Samalla koko yritystukijärjestelmä pitää vihdoin uudistaa ympäristöystävällisiin innovaatioihin kannustaviksi, jolloin tukien avulla luodaan uutta kasvua ja työpaikkoja.

Koulutukseen, tutkimukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen investoiminen on paras keino vastata myös ilmastonmuutoksen haasteeseen. Tarvitsemme uusia ympäristöystävällisiä teknologioita ja innovaatioita, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Maksukykyisiä asiakkaita löytyy ympäri maailmaa. Koulutusvierailullani Kiinassa minulle kerrottiin nykymenolla puhtaan veden loppuvan siellä 9 vuodessa.

-Matti Helimo

Äänestäjä: koulutus ratkaisee.

Koulutus ratkaisee Suomen tulevaisuuden
Tagged on: