Yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Se tarkoittaa, että kaikki ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. 

Anna-Kaisa Ikosen (Kok.) pormestariohjelmassa yhdenvertaisuuden edistäminen on määritelty keskeiseksi osaksi kaikkea kaupungin toimintaa. Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tunnistetaan lisäävän hyvinvointia. Yhdenvertaisuustyöllä varmistetaan, että kaupunkitila ja kaupungin palvelut ovat saavutettavia, turvallisia ja kuuluvat kaikille. Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat tavoitteet sekä toimenpiteet yhdenvertaisuustyölle saavutetaan parhaiten poikkihallinnollisella suunnitteluyhteistyöllä ja huomioimalla kuntalaisnäkökulma osana suunnittelutyötä.

Pormestari onkin nimennyt yhdenvertaisuustyöryhmän tekemään juuri tätä työtä. Sivistyspalveluissa valmistelusta ja suunnitelmatyön koordinoinnista vastaa kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori. Työryhmä edustaa kaupunkilaisia erittäin laajasti. Edustettuina ovat niin varhaiskasvatus, opetusjohto, lapsiasiamies, liikunta- ja nuorisopalvelut, kaupunkiympäristön suunnittelu, lukiokoulutuksen opiskeluhuolto, työllisyys-, kasvu- ja kansainvälisen osaamisen palvelut, Tampereen Seudun Ammattiopisto Tredu, nuorisovaltuusto, vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdeneuvostot sekä romanityöryhmä. Työryhmän asiantuntijoissa on eri puolueiden edustajia. Työryhmä laatii yhteistyössä kaupungin uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. 

Yhdenvertaiusuuden tavoitteet toteutuvat vain konkreettisilla toimilla ja laajalla yhteistyöllä. Onnistunutta yhdenvertaisuustyötä tehdään yhdessä kaikkien kaupunkilaisten kanssa. Tampereen yhdenvertaisuustyöryhmä haluaakin kutsua jokaisen kaupunkilaisen mukaan. Osallistumaan pääsee kaupunkilaisille järjestettävissä asukastilaisuuksissa ti 7.6.2022 klo 17-19 verkossa ja to 9.6. klo 17-19 Pääkirjasto Metsossa. Lisäksi Tampereen kaupungin asukaskysely on avoinna ma 6.6. – su 26.6.2022 Lisätietoja löytyy mm. kaupungin verkkosivuilta. Tervetuloa mukaan.

Teksti: Vilma Järvisalo, yhdenvertaisuuustyöryhmän jäsen ja Matti Helimo, yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja

Kaupunkitila ja palvelut kuuluvat jokaiselle